MATERIAŁY DLA STUDENTÓW:

+--------+------------------------------------------------+
|  Rok   | Przedmiot                                      |
+--------+------------------------------------------------+
| 3MP-DI | Języki programowania                           |
| 3ME-DI | Języki programowania obiektowego               |
| 3MP-DI | Programowanie obiektowe                        |
| 2MV-DU | Języki programowania                           |
| 3EF-3EA| Nowowczesne technologie programistyczne        |
| 4EF-ZI | Wykład monograficzny                           |
| 1EF-DU | Programowanie funkcjonalne                     |
|1MP/B-DU| Wprowadzenie do języków inżynierii danych      |
+--------+------------------------------------------------+